top of page

Опровержение

Съдържанието (включително целия текст, снимки и планове) на уебсайта е собственост на нас или е включено с разрешението на притежателя на правата. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на част или цялото съдържание под каквато и да е форма без предварителното писмено разрешение на EmpakGlass, Lda е забранено, освен в съответствие със следните условия. EmpakGlass, Lda се съгласява да разглеждате уебсайта на вашия компютър или да отпечатвате копия на извлечения от тези страници само за ваша лична употреба, но не и за преразпределение или за каквато и да е търговска или бизнес употреба, освен ако не е дадено писмено съгласие от Empakglass, Lda. Отделните документи на нашия уебсайт могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в тези документи.

Използването на този сайт и съдържанието в него е разрешено за частна, нетърговска употреба. При подготовката на този сайт са положени всички усилия да се предложи възможно най-актуалната, коректна и ясно изразена информация. Независимо от това могат да възникнат неволни грешки и приложимите закони, правила и разпоредби често се променят.

Съдържанието на уебсайта се предоставя на база "както е" и "както е на разположение". EmpakGlass, Lda не гарантира, че уебсайтът ще бъде непрекъснат или без грешки. EmpakGlass, Lda си запазва правото да преразглежда страниците или да оттегля достъпа до тях по всяко време. Не се предоставя никаква гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, включително, но не само, гаранции за право на собственост или ненарушаване или подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел, във връзка с наличността, точността, надеждността или съдържанието на уебсайт. EmpakGlass, Lda не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или последващи щети, загуба на печалба или прекъсване на бизнеса, произтичащи от използването или невъзможността за използване на този уебсайт, дори ако EmpakGlass, Lda е бил уведомен за възможност за такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени гаранции или ограничения на отговорността, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за вас. Отговорността на EmpakGlass, Lda в такъв случай ще бъде ограничена до най-голямата степен, разрешена от закона.

Забранена употреба

Съгласявате се да не използвате този уебсайт:

  • да създадете база данни (електронна или по друг начин), която включва всички материали, изтеглени или получени по друг начин от този уебсайт (с изключение на предварителното писмено разрешение на Empakglass, Lda);

  • по такъв начин, че да премахне известието за авторските права или търговската марка от всякакви копия на какъвто и да е материал, направен в съответствие с тези условия;

  • да разпространява всеки материал, който съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, повреждат, унищожават или ограничават функционалността на какъвто и да е компютърен софтуер или хардуер;

  • да разпространява всяка нежелана или неоторизирана реклама, промоционални материали, „нежелана поща“, „нежелана поща“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“ или всякаква друга форма на искане; или

  • по какъвто и да е начин, който може да наруши правата на трети страни или който може да доведе до лоша репутация на EmpakGlass, Lda.

Връзки към други уебсайтове

За вашата лесна достъпност EmpakGlass, Lda може да включва връзки към сайтове в Интернет, които са собственост или се управляват от трети страни. Чрез връзка към такива сайтове на трети страни, вие трябва да прегледате и да се съгласите с правилата за използване на този сайт, преди да използвате такъв сайт. Вие също се съгласявате, че EmpakGlass, Lda няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поема никаква отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. В допълнение, връзка към сайт, който не е EmpakGlass, Lda, не означава, че EmpakGlass, Lda одобрява сайта или продуктите или услугите, посочени в този сайт на трета страна.
Връзки към нашия уебсайт

Приветстваме „горещи връзки“ към нашия уебсайт. Освен това не можете да показвате съдържанието на нашия уебсайт (или която и да е страница от него) или да го оставяте да бъде показвано, рамкирано или обградено по друг начин от материали, които не произхождат от нас, без нашето съгласие.

Изпратено от потребителите съдържание

С изпращането на материали на някой от нашите сървъри, например по имейл или чрез самия уебсайт, вие се съгласявате, че: (а) материалът няма да съдържа никакъв елемент, който е незаконен или по друг начин негоден за публикуване; (б) ще положите разумни усилия, за да сканирате и премахнете всички вируси или други замърсяващи или разрушителни функции, преди да изпратите какъвто и да е материал; и (в) вие се съгласявате да не предприемате действия срещу нас във връзка с материали, които изпращате, и се съгласявате да ни обезщетите, ако някоя трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с подадения от вас материал.

Регистрация

На определени части от този уебсайт може да изискваме от вас да се регистрирате и да предоставите определена информация за себе си и когато правите това, вие се съгласявате да: (а) предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както се изисква от съответния формуляр за регистрация; и (б) да ни информирате за всяка промяна в информацията, която сте предоставили.
Потребителски имена и пароли
Частите за регистрация на този уебсайт ще включват, че сте получили уникално потребителско име и / или парола, която ви дава достъп до други части на уебсайта. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на вашето потребителско име и парола. Съгласявате се да ни уведомите незабавно, ако узнаете за неоторизирано използване на вашата парола или друго нарушение на сигурността. Ние не можем и няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на тези изисквания.

Общ

В случай че някой от условията на настоящите Общи условия се счита за невалиден или неприложим, останалата част от тези Общи условия ще остане валидна и изпълнима.
EmpakGlass, Lda си запазва правото да променя тези Общи условия за ползване от време на време. Продължавайки да използвате уебсайта, ще се счита, че приемате такива промени.
Тези Общи условия се използват от португалското законодателство и съдилищата на Португалия имат изключителна юрисдикция.
С достъп до този уебсайт вие се съгласявате с горните Условия. Ако не сте съгласни с тези условия, имайте предвид, че нямате право да използвате сайта.


© Empakglass, Lda 2016. Всички права запазени.

bottom of page