КАКВО ПРАВИМ

Hop on Hop off strategy

„Hop-on / Hop-off“

Вие шофирате

Mould shop maitenance - mould repair support

Поддръжка на Mouldshop

Strategy and markets for glass containers

Стратегия и пазари

Glass container stress analysis

Разработване на продукти

Batch and Furnace support

Партида и пещ

Mould design - glass container support

Дизайн на оборудване за калъпи

IS Production and mantenance support

IS Производство и поддръжка

Quality control and inspection support

Качествен контрол и инспекция